Eesti Eest! Estland 100 år.

0

Må Gud vaka över dig
Och rikligt välsigna
Vad du än gör
Mitt kära fädernesland!

Länge leve den självständiga demokratiska republiken Estland!

Länge leve freden bland nationerna!

Så lät det 1918, när Estland deklarerades som självständig nationalstat. Det skedde efter århundraden av förödande krig och utländskt styre, där landet slitits mellan regionens stormakter. Estland har varit kontrollerat av Ryssland, Danmark, Kyrkan, Polen/Litauen och Sverige. Det svenska styret under 1600-talets stormaktstid var en relativt god period i Estlands historia. Småjordbrukarnas rättigheter stärktes och esterna ökade i antal. Gustav II Adolf etablerade flera skolor och gymnasium i städerna. Efter Rysslands seger i det nordiska kriget blev den vanliga esten livegen och rättslös återigen. Under 1800-talet exploderade den tidigare underkuvade nationella medvetenheten. Kulturen blommade ut och krav ställdes för rätt till estniskt självförverkligande. Esterna lyckades hjältemodigt stå emot bolsjevikerna under självständighetskriget och därefter kunde den blåsvartvita flaggan vaja fritt i skyn. Den estniska flaggan fångar den estniska essensen i sin symbolik. Vitt för det estniska folket och deras strävan efter en ljus framtid. Svart för fosterjorden och alla de tragedier folket utstått. Det blåa fångar himlen och den ändlösa strävan. I den estniska självständighetsdeklarationen garanterades alla etniska minoriteter, däribland en betydelsefull svensk sådan, rätt till kulturell autonomi.

Nu hundra år senare har esterna genomlidit en oerhört tragisk period under andra världskriget och påföljande socialism under sovjetisk ockupation. I slutskedet av kriget lyckades många estlandssvenskar fly till Sverige. De estniska tyskarna däremot föll offer i tiotusentals för brittiskt flygvapen och sovjetiska ubåtar, då de försökte fly över Östersjön. Efter kriget kunde kommunisterna genomdriva kollektivisering, massdeportering och massmord. Under 90-talet blev Estland fritt från Sovjet, men istället tog EU och NATO över 2004. Ändock syns och hörs den estländska motståndskraften och viljan till självbevarande! Det upplevde vi som for till Tallinn över det episka nationaldagsfirandet 24/2 2018.

Några NU:are kryssade över sjön för att fira dagen tillsammans med esterna. Först möttes vi av NATO:s militärparad. Man märkte på esterna att de hade blandade känslor då stridsvagnarna passerade förbi på deras gator. Huvudeventet skedde först efter mörkrets inbrott. Den nationalistiska ungdomsorganisationen Sinine Äratus (Blått uppvaknande), som är ungdomsavdelning till Estlands konservativa folkparti (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) arrangerade ett fackeltåg genom gamla stan. Vi samlades under parollen “Eesti Eest!”, vilket betyder “För Estland!”. Uppskattningsvis 5-6 tusen människor deltog i tåget; män, kvinnor och barn. Tusentals flaggor och flämtande facklor lyste. Hela staden var upplyst, alltifrån träd längs med gatan till de storslaget vackra kyrkorna. Vi höll den svenska flaggan för att visa att vi svenska nationalister står vid esternas sida i vår gemensamma kamp mot den livsfientliga globalismen och för ett europeiskt Europa.

Eesti Eest!

Länge leve Europas fria nationer!

(tidigare publicerad på nordiskungdom.com)

https://www.youtube.com/watch?v=rTAErIOZXh0

Nordisk Ungdoms besök på Estlands självständighetsdag tidigare år:

https://www.youtube.com/watch?v=jDR-x200Fvs

https://www.youtube.com/watch?v=jGwg8K2fGoM

https://www.youtube.com/watch?v=NsTF4yRN-tM