Author: Gästskribent (Gästskribent )

Start Gästskribent
Kristna och den patriotiska frågan
Inlägg

Kristna och den patriotiska frågan

Vid första anblicken kan patriotism tyckas vara en fråga av sekundär betydelse, blott en distraktion. Vår högsta lojalitet är trots allt till Guds rike och vi har redan fullt upp. I arbetet med att återställa en vanhelgad liturgi, rädda en katolsk uppfostran och stå pall under den nuvarande påvens styre så tycks lekmannen som vill...