Öppet brev till kardinal Anders Arborelius

0

Kyrkan har utsatts för en infiltration av ett rovgirigt bögnätverk, understött av kommunistiska aktivister. Det finns ett stort antal böcker, rapporter och vittnesmål om det hela. Detta har varit känt under många år. Den som förnekar försvarar det oförsvarbara! 

Fader Robert Altier är en amerikansk präst som i den länkade filmen modigt predikar om infiltrationen i Kyrkan och behovet av en rening, för att inte säga utrensning, av delar av hierarkin och prästerskapet. “The Church has been infiltrated by bad men. Communists, freemasons, homosexuals. […] Christ had His Passion and the Body of Christ must have it too” kommenterar Fader Robert Altier.

Det är mycket möjligt att Kyrkan måste ha sin reningsprocess innan det kan komma någon form av ordning till världen i övrigt.

Vår svenske kardinal Anders Arborelius besökte TV4 Nyheter häromdagen och sa att “Kyrkan måste ta krafttag” och att “det finns en tystnadens kultur på många håll”. Kardinal Anders såg märkbart skakad ut och jag betvivlar inte hans uppriktighet, men det är nu dags att kliva fram och utöva ett riktigt ledarskap! Du, kardinal Anders, är vår högste ledare i stiftet och det är Du personligen som måste ta dessa krafttag!

Du, kardinal Anders, är vår högste ledare i stiftet och det är Du personligen som måste ta dessa krafttag!

Människor som lever som öppet homosexuella och politiker som förespråkar abort får motta kommunion i vårt stift, varför? Ser vi till USA verkar det vara framförallt dessa frågor som nätverken koncentrerat sig på och stridit för. Än så länge finns det bara en “katolsk” grupp i Sverige som försvarar pedofilerna öppet genom att förringa rapporterna om övergrepp som en del av “en maktkamp”. Denna grupp identifierar själv “abort, […] möjlighet till kommunion, homosexualitet” som nyckelfrågor att driva. Så kardinal Anders, en bra start är att börja just där och se till att Kyrkans doktrin upprätthålls även “pastoralt”.

Det finns i stiftet präster som är kända förövare och homosexuella, dessa måste avkragas och straffas civilrättsligt.

Det finns i stiftet präster som är kända förövare och homosexuella, dessa måste avkragas och straffas civilrättsligt. Det räcker inte med beredskapsplaner, även om det givetvis är bra det med, utan roten till det onda måste angripas. Du måste hitta förövarna och identifiera i vilken utsträckning dessa nätverk är etablerade i Sverige!

Kommer Du beskydda oss eller förövarna? Världen behöver en Kyrka företrädd av präster och biskopar som tar sitt kall på fullaste allvar – som verkligen hänger sig åt att frälsa världen. Det är vad jag förväntar mig av Dig kardinal Anders. Vi i Din förtvivlade flock behöver Dig som ledare och beskyddare!

“Heliga Maria Guds Moder, du är upptagen till Guds eviga härlighet och krönt till himlens drottning.
Vi tar vår tillflykt till dig och ställer oss under ditt moderliga beskydd. Vi litar på din hjälp och din ständiga förbön för oss. Anbefall oss till din Son Jesus Kristus och hjälp oss att bli honom allt mer lika genom trogen efterföljelse.”

Björn Herstad

[artikeln har uppdaterats kl 10:19 den 31/8] 

Kardinal Doland har bidragit till att mörka övergrepp och i sammarbete med media skyddat homosexuella förövare: kardinal Anders, jag hoppas att Du agerar mer resolut och med sanningen som ledstjärna.

 

Lästips:

Ärkebiskop: “Påven måste avgå!” [Bland bögar och liberaler – Vi har rapporten]

Nazistbögarna – den nya härskarklassen

Patrik Forsén kommenterar “nazistbögarna”