Värdig och kraftfull manifestation på årsdagen av Karl XII:s död

0

Nordisk Ungdom kallade idag till demonstration för att hedra Karl XII på dagen 300 år efter dennes död. Traditionen att hedra Karl XII den 30 november går långt tillbaka i tiden. Dagens manifestation var den största sedan 2005 och den första på nästan 25 år att nå fram till statyn i Kungsträdgården.

150 svenska nationalister hade hörsammat kallelsen att sluta upp för att minnas Karl XII, hans liv och hans gärningar. Karl XII är en av de mest kända svenska kungarna, såväl nationellt som internationellt och journalister från så långt bort som från Ukraina hade kommit för att dokumentera manifestationen. Den svenska vänstern, som har velat göra allt för att dekonstruera våra nationella symboler har försökt att ändra bilden av kungen för att bättre passa in i dagens mångkulturella Sverige. Svenskar som motsatt sig detta och som menar att en nation behöver nationella symboler och en gemensam historia för att hålla ihop samhället har urskillningslöst kallats för allt från rasister till nazister.

När manifestationen, som utgick från Humlegården i Stockholm, anlände till Karl XII:s torg låg redan ett stort antal kransar och buketter vid statyns fundament. Karl XII:s minne lever fortfarande starkt i svenska hjärtan! En mindre ordningsstörning skedde när provokatörer sökte konfrontera de vänsterextremister som hade samlats i Kungsträdgården. Denna typ av ordningsstörning är givetvis inte acceptabel och vi kommer i fortsättningen att avvisa de element som kan tänkas att störa ordningen på våra manifestationer.

Talade för dagen gjorde Skandinaviska Förbundets ordförande Patrik Forsén, som bland annat läste upp dikten Karl XII av Esaias Tegnér och Nordisk Ungdoms talesman Fredrik Hagberg som mer ingående berättade om Karl XII och hans liv och gärning.

Fler bilder och film från dagens manifestation kommer inom kort.