Teaser: Ett kontrarevolutionärt manifest

0

Algerietrevolten, 1954-1962, har kallats för det bortglömda kriget, men dess utgång har kanske mer än någon annan väpnad konflikt efter Andra världskriget påverkat Europas utveckling.

I dess efterföljd dömdes vår författare, överste Pierre Chateau-Jobert, till döden för landsförräderi. Han tvingades att fly sitt älskade Frankrike för att söka skydd i Spanien. Landsflykten innebar slutet på en mycket lång och framgångsrik militär karriär och den ärrade veteranen fick nu ett ypperligt tillfälle att reflektera över vad som hade gått galet…

Hans uppfattning var att nederlaget i Algeriet till stor del berodde på att det inte rådde konsensus kring de principer som borde ena motståndet – ett problem han själv åtog sig att försöka lösa med sitt författarskap. Manifestet är första delen i hans serie om kontrarevolutionen och ger en både rättfram och vass framställning av de politiska principer som borde vara grunden för alla med en seriös vilja att rädda vår civilisation.

Håll utkik! Snart kommer du kunna köpa denna välbehövliga bok.

 

[Uppdatering: boken går nu att köpa hos välsorterade bokhandlare både online och offline och givetvis på Nordicwear]