Carlismen: Del 2 – Den carlistiska ideologin

Det finns två huvudsakliga punkter som carlisterna strider för – Återinförandet av den legitime konungen och kampen för ett traditionellt, katolskt samhälle på en decentralistisk bas. Kungens roll i ett carlisitskt samhälle var inte i första hand att vara en allhärskande autokrat, istället skulle han beskydda alla traditioner inom sitt rike, både de katolska och de särpräglade, regionala…