Carlismen: Del 1 – Carlismens födelse

Vid 1830-talets början hade Spanien börjat inleda en mer liberal epok i sin historia, särskilt påverkad av händelserna i Frankrike. Detta var synnerligen anmärkningsvärt med tanke på att Spanien på många sätt var ett av de absolut minst liberala länderna i Västeuropa…