Avslöjande: Caritas Sverige finansierar abortpropaganda (uppd.)

0

Du läste rätt: Katolska Kyrkans hjälpverksamhet i Sverige, Caritas,  är medlem i och stödjer ekonomiskt föreningar som arbetar för fri abort och spridandet av en degenererad kultur. Läs mer på Lepantoinstitutets hemsida om pater Henrik Alberius märkliga försvar. Vet du mer? Tipsa oss med information så återkommer vi med en uppföljning. 

http://www.lepantoinstitute.org/caritas-sweden-funds-and-is-member-of-pro-abortion-organizations/

Stockholms Katolska stift har nu kommit med ett uttalande från kardinal Arborelius där han skriver:

Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR. Men ännu finns det hopp om en förändring eftersom vi i svenska ekumeniska sammanhang alltid har följt konsensus-principen, alltså att man inte gör några officiella gemensamma uttalanden när inte alla är överens. Det skulle alltså skada det ekumeniska samarbetet på djupet om man frångick denna princip. Hittills har vi från vår sida undvikt officiell diskussion i detta ämne, eftersom vi hade hoppats på en lösning bakom kulisserna.”

Uttalandet är högst märkligt, menar kardinalen att Kyrkan inte har ventilerat abortkritik för att inte störa ekumenismen? Vilka andra frågor väljer man att inte lyfta offentligt?

Relaterat: