Robin Hellstrand: Vi håller på att skapa en folkrörelse! Vi ska återerövra! (TAL)

1

Se Skandinaviska Förbundets Robin Hellstrands högenergiska tal från Mynttorget idag. Han ger en klar uppmaning till de svenskar som fortfarande har en ryggrad. “Vi [svenskar] existera och vi tänker fortsätta att göra det! Vi ska inte be om rätten till vårt land, till vår kultur eller till vårt ekonomiska välstånd. Vi ska ta detta! Vi ska återerövra detta!”

Robin uppmanar till att vi måste sätta våra intressen först och inte längre sätta vårt hopp till staten. Vi måste väcka vårt folk och stå emot vansinnet tillsammans. Det enda som behövs är lite ryggrad, att våga stå upp för sig själv att våga stå upp för Sverige.

Folk har börjar rösta patriotiskt men vi måste gå betydligt längre än så, det finns hundratusentals svenskar som håller med oss men det är först när vi samlar dessa fysiskt och organiserar dessa som vi kan ta tillbaka Sverige. Men när vi gör det kan vi återta landet redan nu idag. Vi behöver inte vänta fyra år på ett nytt val. Ut på gator och torg, anslut er till Skandinaviska Förbundet! Vi måste sluta att vara så ängsliga, vi ska inte backa.

Vi måste börja agera som ett kollektiv, vi måste börja agera i vårt folks intresse, för vi tolererar inte resultatet av att inte agera. Överallt i Europa står europeerna nu upp, för det här är vår kontinent, det här är vår civilisation! Vi tänker inte tillåta globalisterna att trampa på oss längre, vi ska gå ut och sprid den patriotiska andan, i både Sverige och resten av Europa. Vi måste tillsamman besluta oss att inte längre utnyttjas utan att stå upp för våra gemensamma intressen.