Vad man bör veta om korståg

7

Många föreställer sig korståg som erövring och europeisk expansion. I själva verket var det en andlig bedrift. Kristna pilgrimer rånades, tillfångatogs och såldes som slavar av araber och turkar. Detta var orsaken till att riddare började följa med som skydd samt försvara pilgrimssträckor.

Det som föranledde det mest massiva och kända korståget var en muslimsk erövring och plundring av Jerusalem. Den shiamuslimska Fatimiderdynastins trupper förstörde många kyrkor och skingrade de kristna. Detta upprörde givetvis européerna. Påven och biskopar åkte runt och besökte sina församlingar med uppmaningar om att befria det heliga landet och återuppbygga förstörda och hädade helgedomar.

Det råder en felaktig uppfattning om att målet för korstågen var att plundra och att det var de jordlösa yngsta sönerna till adelsmän som ledde arméerna. Arméerna sponsrades i själva verket av och leddes många gånger personligen av rika grevar, hertigar och kungar. Stadsstaterna Genua och Venedig offrade exempelvis sin i ekonomiska termer mycket lönsamma fred med muslimerna i Egypten och Maghrib för befrielsen av kristna helgedomar. 

Korsriddare befriade kristna araber från straffskatten Jizya som ickemuslimer avtvingas i islamska riken och de räddades från många andra typer av förföljelse och förtryck. Det förekom frekvent att utmattade av både resan och det varma klimatet att korsriddare attackerades av turkar och egyptier. Några hundra riddare slogs mot väldiga fiendestyrkor som kunde gå upp till flera tusen och korsriddarna vann dessa strider. Märk väl att på den tiden slogs man med svärd och inte raketer. 

Ivanov