Förlusten av det feminina

0

Ett samtal om kvinnlighet och det feminina med Brittany Pettibone och hennes tvillingsyster. Det är inte bara manlighet som baktalas och angrips av eliten utan också det feminina och det kvinnliga. Feminismen har många gånger tagit formen av ett försök att förmanliga kvinnan och bedömma henne utifrån manliga ideal. Det rent feminina hånas och förlöjligas fast det kanske är det viktigaste ett samhälle har. Kvinnan är familjens hjärta och det genuint femininas roll för ett samhälle och dess fortlevnad kan inte nog understrykas.