Esteban och Samuel – Politiska fångar

0

För att visa att nationalister i Europa inte står ensamma valde Nordisk Ungdom att utföra en aktion i solidaritet med de franska nationalisterna Esteban och Samuel. De dömdes nyligen till tolv respektive sju års fängelse för mord på den kommunistiska aktivisten Clement Méric. En ohelig allians mellan statsmakter, mediejättarna och kommunistiska aktivister gör allt vad de kan för att förtrycka en sakta uppvaknande nationalism.

Vittnesmål pekar ut Méric att han försökte provocera nationalisterna för att sen leda attacken mot desamma. Esteban och hans vänner befann sig i ett läge där de måste försvara sig med hjälp av nödrätten då de blev attackerade av en numerärt större grupp. Uppgifter gör gällande att kommunisterna ska ha varit på jakt efter Esteban och efterlyst honom i “antifascistiska” grupper på sociala medier innan konfrontationen. Efteråt har politiska och mediala storma härjat för att få till stånd att nationalisterna döms för mord. Absurt kan tyckas, och faktiskt har ett antal författare och kulturpersonligheter engagerat sig i pojkarnas sak men utan framgång. Att stå upp mot eliten, att bara vara det minsta rebell straffas av systemet och dess villiga hantlangare inom den antifascistiska och antirasistiska rörelsen.

Esteban ska ha slagit Clement med en eller två knytnävsslag i huvudet, denne ska sedan ha fallit till marken och avlidit senare på kvällen väl på sjukhuset. Uppgifter om att kommunisterna ska ha varit på jakt efter Esteban eller att det var vänsteraktivisterna som attackerade togs det inte hänsyn till i den utdömda morddomen. Domen kommer nu fem år efteråt och Méric har under tiden fått martyrstatus i franska kommunistiska kretsar. Fallet har politiserats och använts som ett slagträ mot nationella organisationer. Flera nationella organisationer förbjöds och upplöstes av franska staten strax efter Clements död.

Detta är ytterligare ett exempel på hur ett globalt etablissemang försöker kväva nationalistiska grupperingar eller uttryck. Det är inte första eller sista gången som en hård, men tveksam dom, drabbar europeiska nationalister. När det gäller nationalister tar systemet gärna i med hårdhandskarna. Vi ser exempel på detta över hela kontinenten. Över hela västvärlden är det samma dubbla måttstockar som används för att döma nationalister mot när antifascister “döms”. Flera aktivister från Nordisk Ungdom dömdes nyligen för att de protesterat mot de pedofila inslagen i Gaypride, en dom som vittnar om ett hårdnande förtryck från statens sida. Det är tydligen viktigare att döma nationalister än att skydda våra barn.

De politiska domarna måste få ett slut, polisen och domstolarna ska rikta sina resurser mot områden som är viktiga för samhället och de måste säkerställa allas rätt att bedriva politisk opinion. Ett rättvist rättsväsende är en av Västs grunder att försök att upplösa det fundamentet är exempel på när den nuvarande eliten väljer att understödja samhällsomstörtande verksamhet.

 

Läs mer:

Solidaritet med Esteban och Samuel