Skolningen gav oss gårdagens hjältar

0

För att förstå och rädda vår omvärld behöver vi de rätta instrumenten och kunskapen för att identifiera möjligheter, problem och potential. Du behöver helt enkelt veta vad du håller på med. Ett väldigt bra sätt att få perspektiv på vår perversa nutid är att betrakta vår historia. Låt oss gå igenom kung Karl X Gustavs utbildning. Ha i åtanke att under hans uppväxt var det inte alls självklart att han skulle senare bli kung. Detta var en normal utbildning för en högre uppsatt människa under 1600-talet som en dag skulle ha en viktig position i vårt land.

Herman Lindqvist skriver i Historien om Sverige – När Sverige blev en stormakt: “Karl Gustavs utbildning blev ungefär densamma som högadelns söner skulle ha, bred och encyklopedisk med mycket tid för kroppsliga övningar, krigskonst, dans, jakt och etikett.

Han lärde sig också mycket bra latin, franska, italienska och nosade på nederländska, engelska och spanska. Han pluggade teologi, politisk teori och historia och han tränade i militära idrotter samt dans

Då han var femton, var det dags för utlandsresan, le grand tour, den som varje adelsyngling skulle göra för att avsluta sina studier. — Rutten var planerad i detalj och så upplagd att han skulle kunna lära sig varje främmande lands samhällsliv och historia. Han skulle studera matematik och geometri för att bli en duktig artillerist eller fästningsbyggare. Han skulle lära sig etikett och vett, modedanser, ridderliga idrotter. Han skulle studera jord- och bergsbruk, skatte- och domstolsväsen, vetenskapliga institutioner, hamnar och fästningar. Personliga möten och samtal med varje lands invånare var också viktiga.

Han studerade fästningsanläggningar, handel, socialvård, teater och konst. Han var över ett år i Paris där han låg vid en berömd riddarskola och lärde sig politik, historia och geografi. Lektionerna började halv fem på morgonen.”

Är man en person som visar på lite talang för att ha en position med mycket ansvar i vårt land så är det absolut rimligt att ha förståelse för vår omvärld. Har man inte denna kunskap bör man inte få befogenheter som överskrider ens kompetens. Givetvis blir frågan om vad som är tillräckligt med kompetens i någon mening relativ. Tittar vi dock tillbaka 300 år så ser vi att kraven var mycket högre då. Vårt land idag är i totalt förfall på alla områden, det behövs därför inte raketforskare för att komma fram till att vi rimligtvis bör gå tillbaka till en äldre standard av utbildning. Mer eller mindre alla högt uppsatta personer idag är fullständigt olämpliga i deras roller och clowner som Stefan Lövfén manifesterar detta bra.

Notera att det är väldigt spridd kunskap som man fick förr, man skulle vara allmänbildad. Man skulle dessutom kunna använda sin kropp på relevanta sätt. Man skulle helt enkelt bli den kompletta mannen som leder ett helt folk. Idag är majoriteten av människor väldigt kunniga i sitt specifika yrke och i bästa fall tillskansar man några produktiva hobbys.

Låt denna artikel ge perspektiv och inspiration för dig att ta utbildning på allvar, att utbilda dig privat är inte heller fel, kanske till och med mer givande i dagens läge. Vårt land är i avsaknad av män och att tillförskansa dig en god allmänbildning är en del av kampen för en bättre framtid.

Kamprad