Kontrarevolutionen – Lösningen på allt

4

Det pågår idag en ständig revolution med det slutgiltiga målet att förslava människosläktet genom en kraftig befolkningsminskning. Detta må låta extremt men med enkelt logiskt tänkande kan man snabbt konstatera att det är den logiska följden av de progressiva revolutionerna.

Hierarkier som utplånats genom revolutioner:

Gud (1789 revolutionen)

Kung (1789 revolutionen)

Aristokrati (1917 revolutionen)

Medelklassen (pågående revolution att göra medelklassen till underklass)

Naturen (pågående revolution att öka dyrkandet av miljön)

Hierarkierna ovan har till stor mån redan brutits ner och vi kan rätt snabbt konstatera att de kvarvarande hierarkierna håller på att krackelera. Revolutionen, omstörtandet av hierarkin, är det relevanta begrepp att använda sig av för att förstå vad våra fiender håller på med. Rent historisk kan vi konstatera att de två stora ideologierna som har använt sig av detta begrepp främst är de degenererade borgare som krossade kungamakten i franska revolutionen samt massmords-fanatiska kommunister under främst 1900-talet.  Alla dessa revolutioner har legitimerats av massan genom egoism, stolthet samt narcissism. Man vill inte att personen ovan ska ha en auktoritet man själv inte kan tillskansa sig.

Vi ser den slutgiltiga revolutionen idag med dyrkandet av miljön. Denna grundar sig på att naturen bör vara ovan människan i hierarkin, därmed är människan problemet för hon tär på den underbara miljön. Vi ska därför ritualmässigt offra våra plastflaskor i de heliga återvinningscentralerna. Därmed tillskansar vi oss den heliggörande nåden, en Guds välsignelse till och med nästa vecka då man måste åter tillbaka; pantplikten.

Denna andliga revolutionära våg leder väldigt uppenbart till det slutgiltiga målet med att förslava människosläktet.

Det som sker idag är att man bryter ner familjen. Familjer i Europa snittar mellan ett till två barn vilket leder till att människor har väldigt få syskon. Man har därmed en väldigt liten sfär att orientera sig med. Jämför det med hur det såg ut för 100 år sedan när det inte var konstigt att du hade 8 syskon samt flera 10-tals kusiner. Detta släktskap var mycket svårare för eliten att kontrollera. När du idag hamnar i en tuff situation så har du färre att förlita dig på. Det som logiskt sker är att du behöver förlita dig på socialiststaten, vilken därmed ersätter den naturliga familjen. När staten tar hand om dig så har staten givetvis motkrav, du blir därmed en slav till staten.

Vi kan enkelt sammanfatta dessa revolutionära mål med frimurarmonumentet Georgia Guidestones:

  1. Håll människans population under 500.000.000 (500 miljoner) i ständig balans med naturen.   
  2. Utför reproduktion klokt – utveckla hälsa och mångfald.
  3. Förena människan med ett gemensamt nytt språk.
  4. Styr passion – tro – tradition – och alla sysslor med balanserat synsätt.
  5. Skydda folk och nation med rättvisa domstolar och lagar.
  6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.
  7. Undvik obetydliga och värdelösa lagar och information.
  8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.
  9. Värdera sanning – skönhet – kärlek – i harmoni med evigheten.
  10. Var inte en cancer på jorden – lämna utrymme för naturen.

Man kan leda in punkterna till vad som sker idag:

– Våra barn aborteras

– Männen kastreras (fysiskt och andligt)

– Spridandet av ateism och yogaflum

– Ny världsordning som upprätthåller lagar

– Universellt språk (esperanto / engelska)

Krossa revolutionen för alltid

Det behövs ett begrepp som har intentionen att upprätthålla en ordning där det aldrig sker en revolution igen. En som kallar sig revolutionär implicerar att åtminstone en del av revolutionerna var ett befogat tillvägagångssätt. Alla revolutionärer har givetvis ansett att ens egna revolution var befogad, men såsom ofta sker så tar man avstånd från nästkommande revolutionen eftersom den var för radikal. Detta ser vi i Franska revolutionen där de nästkommande revolutionärerna ofta avrättade de äldre revolutionärerna som gjort revolution några månader tidigare.

Det är här också viktigt att vi inte hamnar i en semantisk-estetisk lek där man vill kalla sig revolutionär för det låter coolt eller speglar ens syn på en själv. Begrepp är viktiga och bör vara logiska samt historiskt konsekventa. Risken är stor att vi hamnar i en gyttja vi inte avsåg från början bara för att du hade en subjektiv preferens. Sökandet efter det nya spännande / exotiska är en stor orsak till varför vanligt folk lät det bli som det blev idag, men man kunde omöjligt veta hur det skulle visa sig 50 år framåt. Vi kan dra slutsatsen med det som sagts ovan att vi behöver ta totalt avstånd från alla satanistiska revolutioner.

Det konsekventa begreppet blir därmed kontrarevolutionen. Den kraft som sökt att återupprätta den västerländska civilisationen, Skandinavien, lokalsamhället, såsom det såg ut innan de onda krafterna ville bryta ner oss.

Kamprad