Enoch Powell’s Rivers Of Blood

Det fanns enstaka europeiska politiker och statsmän som berättade vad som höll på att hända med Europa. I år är det 50 år sedan Enoch Powell berättade vad som skulle komma. Ingen kan säga att de inte visste.