Kategori: Fokus

Västerlandet eller döden
Inlägg

Västerlandet eller döden

Det finns i princip lika många nationella inriktningar som det finns människor idag, allt beroende på individuella preferenser, tycke och smak. Vi strävar istället efter att skapa en konsekvent filosofi baserad på västerlandet som det har sett ut historiskt, kulturellt och civilisatoriskt. Det är dags att utkristallisera essensen och en stringent linje till vad vi...

Väst är bäst igen
Inlägg

Väst är bäst igen

Det har hänt en hel del i den skandinaviska rörelsen den senaste tiden. Inte minst har vi lanserat ett eget online-magasin som heter Skandinavisk Frihet  och med det tar vi steget ut i offentligheten med idédebatt och omvärldsanalyser. Det har säkert bidragit till att stimulera en bredare diskussion om våra ståndpunkter. För ett halvår sedan skrev jag...

Inlägg

Biskop Williamson – Revolutionerna har skapat dagens problem

I följande föreläsning går biskop Williamson igenom kriget mot verkligheten och kriget mot sanningen som bedrivs av liberalerna. Han börjar med att förklara det uppenbara men som måste återupprepas, att sanningen är något som existerar av sig själv utanför oss och vårt eventuella tyckande. Därefter förklaras de i väst på varandra följande revolutioner med fokus...

Exklusiv intervju: Skandinaver som strider mot IS
Inlägg

Exklusiv intervju: Skandinaver som strider mot IS

Det har ryktats om ett skandinaviskt förband som deltog i kampen mot IS för att säkerställa segern i Syrien. Nedan följer en exklusiv intervju med en av dessa modiga krigare, en skandinav som med vapen i hand och under skandinaviskt befäl bekämpade IS på plats i Syrien. Hur länge var du i Syrien? Truppen jag...

De troende nationerna
Inlägg

De troende nationerna

Från ett västerländskt perspektiv framstår Polen och Ungern som goda samtidsexempel på hur det alltjämt är möjligt att motstå till synes oundvikliga imperativ som globalisering och liberalisering. Detta utgör en värdefull insikt för de som lever i länder där passiv nihilism, kulturrelativism och modernitetsiver präglar det offentliga samtalet och de offentliga institutionerna. Mot bakgrund av...

Inlägg

Intervju med Bashar al-Assad

De mäktiga i världen verkar önska ett krig i Syrien, vänsterjournalister och neocons ställer upp sida vid sida för att slå på krigstrumman tillsammans. Som ett minimum borde man kunna förvänta sig en sådan återhållsamhet att i alla fall lyssna på den anklagade innan ett krig inleds. Ovan en intervju med Syriens president Bashar al...

Löfven bjuder in radikal nationalist
Inlägg

Löfven bjuder in radikal nationalist

Den 16-17 april i år får Sverige besök av Indiens premiärminister Narendra Modi som ska träffa både kungen och statsminister Stefan Löfven. Men vem är han egentligen, mannen som styr världens näst folkrikaste land – juvelen i kronan enligt britterna. Intressant nog har vi att göra med inget mindre än en radikal nationalist och aktivist....

Till minne av Kim
Inlägg

Till minne av Kim

På förmiddagen i tisdags, den 30 januari, förolyckades en av mina mest älskade vänner, Kim Petrusson, i en arbetsplatsolycka i Hjällbo utanför Göteborg. Det har nästan gått en vecka, men chocken har fortfarande inte lagt sig. Vi skrev eller pratade med varandra varje vecka och det har alltid varit en självklarhet att kunna få tag...

Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi
Inlägg

Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi

Den här artikeln söker kasta ljus över kristendomens förutsättningar att spela en positiv roll i den utdragna kamp för överlevnad som Europas ursprungsbefolkningar och västvärlden som helhet står inför. Texten är inspirerad av Darwin’s Cathedral (2002), skriven av evolutionsbiologen David Sloan Wilson. Tesen som drivs i denna bok är att religion i de flesta fall är en kollektiv...