Kategori: Fokus

Folkrörelser och det Organiska
Inlägg

Folkrörelser och det Organiska

I en ny tid måste nya vitala folkkrörelser växa fram. Rörelser som gör konkreta saker, där vi steg för steg ersätter staten. Som individer är vi isolerade varför vi istället  måste försöka återbygga naturliga gemenskaper och hitta vårt individuella uttryck i en organisation eller  i en rörelse. På så sätt påbörjar vi skapandet av ett...

Skolningen gav oss gårdagens hjältar
Inlägg

Skolningen gav oss gårdagens hjältar

För att förstå och rädda vår omvärld behöver vi de rätta instrumenten och kunskapen för att identifiera möjligheter, problem och potential. Du behöver helt enkelt veta vad du håller på med. Ett väldigt bra sätt att få perspektiv på vår perversa nutid är att betrakta vår historia. Låt oss gå igenom kung Karl X Gustavs...

Inlägg

Kan män och kvinnor jobba ihop?

Professor Jordan Peterson i hätsk intervju om män och kvinnor på arbetsplatsen. Vad är egentligen reglerna och de sociala koderna för att kunna jobba tillsammans, vet vi det? Har det blivit bättre eller sämre? Frågorna är många men svaren få. Det är dock dags att börja ställa relevanta frågor och kritiskt granska glättiga yttranden om...

Inlägg

Nordisk Ungdom: Vila i frid Alfie Evans

Den 3 maj 2018 gjorde Nordisk Ungdom en stödaktion för Alfie Evans utanför Storbritanniens ambassad. Alfie Evans var ett svårt sjukt barn som vägrades hjälp av sitt fosterland Storbritannien, till och med när utlandet erbjöd hjälp vägrades det cyniskt av Storbritannien. Alfie Evans är nu död.

Kontrarevolutionen – Lösningen på allt
Inlägg

Kontrarevolutionen – Lösningen på allt

Det pågår idag en ständig revolution med det slutgiltiga målet att förslava människosläktet genom en kraftig befolkningsminskning. Detta må låta extremt men med enkelt logiskt tänkande kan man snabbt konstatera att det är den logiska följden av de progressiva revolutionerna. Hierarkier som utplånats genom revolutioner: Gud (1789 revolutionen) Kung (1789 revolutionen) Aristokrati (1917 revolutionen) Medelklassen...

Nordisk Ungdom: Annie Lööf, en av sextanterna? (Film)
Inlägg

Nordisk Ungdom: Annie Lööf, en av sextanterna? (Film)

Skandalen kring de ensamkommande barnen fortsätter och nu ställer sig Annie Lööf bakom amnestin för minst 9000 “barn”, många frågar sig om de inte är vuxna män. Varför vill  egentligen Annie Lööf att dessa ska få stanna undrar Nordisk Ungdom i denna aktion i Stockholm. Fredrik Hagberg från Nordisk Ungdom och Patrik Forsén från Skandinaviska...

Nordisk Ungdom bjuder in till Skandinaviska Veckan!
Inlägg

Nordisk Ungdom bjuder in till Skandinaviska Veckan!

Sedan 2014 anordnar Nordisk Ungdom det årliga sommarlägret Skandinaviska Veckan. Lägret har från början varit en succé och unga kämpar från hela Sverige, Norge och Finland har fått möjlighet att träffas, umgås och utbyta erfarenheter med varandra. I år är inget undantag och nu meddelar organisationen att det är möjligt att anmäla sig redan nu...

Inlägg

Ett verktyg för att vinna (Film)

“Pierre Chateau-Jobert är i det närmaste okänd för en svensk publik, men under sin levnadstid blev han en av Frankrikes högst dekorerade militärer. Han stred för de allierade mot Vichyregimen under andra världskriget, och efter kriget fick han ansvaret att bygga upp landets fallskärmsjägartrupper. Men när denna bok skrevs på 1960-talet var han i landsflykt...

Nordisk Ungdom: Vi tar kampen från internet till gatan!
Inlägg

Nordisk Ungdom: Vi tar kampen från internet till gatan!

När vi startade Nordisk Ungdom var vi väldigt fokuserade på den metapolitiska kampen. Med små medel skulle vi skapa virala youtube-filmer och facebookbilder. Det har varit väldigt roligt och vi har definitivt förändrat det politiska klimatet i Sverige till det bättre.     Men man kan fråga sig vad för reell nytta detta gör för...

Inlägg

Enoch Powell’s Rivers Of Blood

Det fanns enstaka europeiska politiker och statsmän som berättade vad som höll på att hända med Europa. I år är det 50 år sedan Enoch Powell berättade vad som skulle komma. Ingen kan säga att de inte visste.