Kategori: Debatt

Västerlandet eller döden
Inlägg

Västerlandet eller döden

Det finns i princip lika många nationella inriktningar som det finns människor idag, allt beroende på individuella preferenser, tycke och smak. Vi strävar istället efter att skapa en konsekvent filosofi baserad på västerlandet som det har sett ut historiskt, kulturellt och civilisatoriskt. Det är dags att utkristallisera essensen och en stringent linje till vad vi...

Väst är bäst igen
Inlägg

Väst är bäst igen

Det har hänt en hel del i den skandinaviska rörelsen den senaste tiden. Inte minst har vi lanserat ett eget online-magasin som heter Skandinavisk Frihet  och med det tar vi steget ut i offentligheten med idédebatt och omvärldsanalyser. Det har säkert bidragit till att stimulera en bredare diskussion om våra ståndpunkter. För ett halvår sedan skrev jag...

Inlägg

Biskop Williamson – Revolutionerna har skapat dagens problem

I följande föreläsning går biskop Williamson igenom kriget mot verkligheten och kriget mot sanningen som bedrivs av liberalerna. Han börjar med att förklara det uppenbara men som måste återupprepas, att sanningen är något som existerar av sig själv utanför oss och vårt eventuella tyckande. Därefter förklaras de i väst på varandra följande revolutioner med fokus...

De troende nationerna
Inlägg

De troende nationerna

Från ett västerländskt perspektiv framstår Polen och Ungern som goda samtidsexempel på hur det alltjämt är möjligt att motstå till synes oundvikliga imperativ som globalisering och liberalisering. Detta utgör en värdefull insikt för de som lever i länder där passiv nihilism, kulturrelativism och modernitetsiver präglar det offentliga samtalet och de offentliga institutionerna. Mot bakgrund av...

Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi
Inlägg

Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi

Den här artikeln söker kasta ljus över kristendomens förutsättningar att spela en positiv roll i den utdragna kamp för överlevnad som Europas ursprungsbefolkningar och västvärlden som helhet står inför. Texten är inspirerad av Darwin’s Cathedral (2002), skriven av evolutionsbiologen David Sloan Wilson. Tesen som drivs i denna bok är att religion i de flesta fall är en kollektiv...

Männerbund som handling
Inlägg

Männerbund som handling

Genom att återknyta till en tradition och högre idé ges männerbundet ett sammanhang, något som kan ge svar på den ständiga frågan: varför? Varför gör vi detta, varför spelar det någon roll – varför ordning och inte kaos?

Kolonialismen orsakade inte invandring
Inlägg

Kolonialismen orsakade inte invandring

Ett argument man ofta hör är att invandring är en konsekvens av kolonialismen. Men faktum är att dessa inte korrelerar överhuvudtaget. En sådan åsikt är ett uttryck för bristande självförtroende och blir i praktiken ett avståndstagande från det västerländska civilisationsuppdraget. Låt oss börja med Tyskland som jämfört med andra stora länder i Europa hade väldigt...

När Europa lämnar tar Kina över
Inlägg

När Europa lämnar tar Kina över

Kina erövrar Afrika Det pågår nu i denna stund inget mindre än en ekonomisk och politisk kolonisering av Afrika orkestrerad av Kina. Det är den direkta konsekvensen av att Europa lämnar Afrika åt sitt öde. Istället för det utlovade oberoendet för de afrikanska staterna, att de i frihet och välstånd skulle finna ett eget unikt...