Author: Redaktionen

Start Redaktionen
The Meek shall inherit the Earth (film)
Inlägg

The Meek shall inherit the Earth (film)

“Blessed are the meek, for they will inherit the earth.” eller “Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.” som det översätts till på svenska. Benelius kommenterar: ”Saktmodiga kallas här de, som hjältemodigt behärskar sig själfa.” Det är bara positivt när män är resursfulla, kompetenta, modiga, straka och tävlingsinriktade. Men riktiga män kontrollerar sitt känslosvall...

Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi
Inlägg

Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi

Den här artikeln söker kasta ljus över kristendomens förutsättningar att spela en positiv roll i den utdragna kamp för överlevnad som Europas ursprungsbefolkningar och västvärlden som helhet står inför. Texten är inspirerad av Darwin’s Cathedral (2002), skriven av evolutionsbiologen David Sloan Wilson. Tesen som drivs i denna bok är att religion i de flesta fall är en kollektiv...

Lyssna på två poddar och skriv en kioskvältare
Inlägg

Lyssna på två poddar och skriv en kioskvältare

Boken Gränslösa av Carolina Neurath är en roman som släpptes för ungefär ett år sedan. Jag plockade upp boken ur pockethyllan i en livsmedelsaffär varifrån den fångade mitt intresse. Jag har varit intresserad av att läsa en av Carolina Neuraths romaner efter att ha uppskattat boken Den stora bankhärvan – Boken om HQ Bank. Som...

Västerlandet vs Etnopluralismen (Film)
Inlägg

Västerlandet vs Etnopluralismen (Film)

Vi har i Skandinaviska Förbundet och Nordisk Ungdom den senaste tiden gjort en ansats att utveckla och slå fast vår ideologiska position. I den nationalistiska miljön finns det många tankeströmningar, ideologer och filosofer som på olika sätt gett sitt bidrag för att försöka utveckla det tankegodset. Mycket av detta arbete har varit till gagn för...

18 aktiviteter du kan göra med dina barn
Inlägg

18 aktiviteter du kan göra med dina barn

Bygg en lådbil av pvcrör Du har förmodligen någon gång byggt en lådbil eller i alla fall sett en. Det här är samma princip men istället för trä som material så använder du pvcrör (plaströr). Det gör bilen mycket lättare och med mindre tyngd så kommer också möjligheterna. Roligast är om ni tillsammans designar bilen,...

Korstågen – den sanna historien
Inlägg

Korstågen – den sanna historien

Många historiker har under en längre tid försökt bringa klarhet när det gäller korstågen – missuppfattningar är alltför vanligt. För dem är det nutida intresset en möjlighet att förklara korstågen medan folk faktiskt lyssnar. Möjligen med undantag för Umberto Eco är medeltidsforskare inte vana vid att få mycket uppmärksamhet i media. Vi tenderar att vara...

Vad man bör veta om korståg
Inlägg

Vad man bör veta om korståg

Många föreställer sig korståg som erövring och europeisk expansion. I själva verket var det en andlig bedrift. Kristna pilgrimer rånades, tillfångatogs och såldes som slavar av araber och turkar. Detta var orsaken till att riddare började följa med som skydd samt försvara pilgrimssträckor. Det som föranledde det mest massiva och kända korståget var en muslimsk...

Teaser: Ett kontrarevolutionärt manifest
Inlägg

Teaser: Ett kontrarevolutionärt manifest

Algerietrevolten, 1954-1962, har kallats för det bortglömda kriget, men dess utgång har kanske mer än någon annan väpnad konflikt efter Andra världskriget påverkat Europas utveckling. I dess efterföljd dömdes vår författare, överste Pierre Chateau-Jobert, till döden för landsförräderi. Han tvingades att fly sitt älskade Frankrike för att söka skydd i Spanien. Landsflykten innebar slutet på...